update

2017. 8. 2 第4回ENGLISH FUN FUN FUN感想設置
2017. 8. 2 トップ画面の写真変更
2017. 7.22 大人版ENGLISH FUN FUN FUN実施
2017. 6.12 新WING SCHOOL NAGANO.J 設置
2017. 6. 12 第6回ENGLISH FUN FUN FUN!設置
2017. 5.12 新WING SCHOOL NAGANO.J 設置
2017. 5.11 WING ENGLISH ACADEMY 内容
2017. 4.19 新WING SCHOOL NAGANO.J 設置
2017. 3.31 寄付・サポート設置
2017. 3.26 第2回English Fun×3!
2017. 3. 8 WING SCHOOL NAGANO.J 設置
2017. 3. 7 FACEBOOK設置
2017. 2. 1 Top page 作成